สล็อต

สล็อต นักบวชนิกายออร์โธดอกซ์ชาวยูเครนที่โทษชาวเกย์สำหรับโควิด

สล็อต นักบวชนิกายออร์โธดอกซ์ชาวยูเครนที่โทษชาวเกย์สำหรับโควิด

สล็อต สังฆราช Filaret วัย 91 ปี ผู้นำโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของ ยูเครน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยไวรัส นักบวชตำหนิ ‘การแต่งงานของเพศเดียวกัน’...

Continue reading...